nicolica: (Default)
Вы не поверите, но у меня - очередной профессиональный праздник! С днем учителя меня!

nicolica: (Default)
Ну, что? С днем переводчика меня! И коллег, конечно же!

nicolica: (Default)
accompany:
 • însoţi
 • acompania
 • întovărăşi
 • conduce
 • escorta
 • petrece
 • aduce

job

Nov. 10th, 2010 02:13 pm
nicolica: (Default)

Revelatia zilei: a contempla - eu contemplu, tu contempli, el contemplă

help!

May. 10th, 2010 02:38 pm
nicolica: (Default)
Уважаемые знатоки русского языка!

Скажите мне, пожалуйста, как правильно писать в печатных текстах числительные, если есть следующие варианты:
 • 5,5 и 5 1/2
 • 16, 25 и 16 1/4
Очень надо!
nicolica: (Default)
CURS DE INSTRUIRE PENTRU TRADUCĂTORI, 2010

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova are plăcerea de a vă invita la cursul de instruire cu genericul „Particularităţile traducerilor scrise, consecutive şi simultane”.

Instruirea va avea loc în perioada 1-5 martie 2010 (orele serale), în incinta Universităţii de Stat (sala se va specifica mai târziu).

Limbile de lucru vor fi româna şi rusa, cu elemente de engleză şi franceză.

Termenul-limită pentru înscriere - 26 februarie, ora 17:00.

Pentru a vă înscrie la instruire trebuie să completaţi un formular de participare şi să achitaţi o taxă de participare, contactându-ne la tel. 210288 sau 069025826, sau la adresa de e-mail: atpmoldova@translators.md.

Persoana de contact: Nadejda Pojoga.

http://www.translators.md/acrom.htm
nicolica: (Default)
Чуть-чуть из сегодняшних новостей:
 • The Vice-Premier, the minister of economy of Moldova Valeriu Lazar will took part in 44th meeting of the CIS Economic Council to be held on December 11 in Moscow.
 • The agriculture is the most vulnerable to climatic changes sector of the Moldavian economy-, the national human development report (2009-2010).
 • Moldovan diplomacy carries out intense activity over last time
То, что отмечено синим, заставило прослезиться. На этом фоне остальные ошибки не впечатляют уже.

Хоть одно радует мою националистическую сущность: встречается все больше калек с румынского, а не с русского.
nicolica: (Default)
 • Аааааааааааааааааааааааааааааааа, эти ************** журналисты!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Пятиминутка гнева окончена. Пошла переводить меморандум.
nicolica: (Default)
Мои переводы:В профильное экономическое сообщество кидать стремно, так что пусть тут информация повисит.
nicolica: (Default)
А давайте я вам покажу свою работу:

Вот оригинал:

"This change in investor attitude has caused a dramatic shift in market risks. As the global factors that drove both risks and attitudes to unprecedented levels recede, domestic factors and policies surface as reasons for investors to differentiate among countries. On the top of their list of worries seem to be the state of private balance sheets and the financial system, as well as the closely related issue of fiscal sustainability. The result is that investors demand higher risk premiums, slowing down the recovery in the region."

Вот перевод, напечатанный сегодня в румынской газете:
"Această schimbare de atitudine în rândul investitorilor a dus la o transformare drastică a riscurilor de piaţă. Pe măsură ce slăbesc în intensitate factorii mondiali ce ap împins atât riscurile, cât şi atitudinile până la niveluri fără precedent, se ridică la suprafaţă factori şi politici naţionale ce и determină pe investitori să diferenţieze ţările. În fruntea listei lor de subiecte de îngrijorare par a se situa situaţia bilanţurilor private şi a sistemului financiar, precum şi aspectul de sustenabilitate, fiscală strâns legat de acestea. Rezultatul este că investitorii pretind prime de risc mai mari, ceea ce încetineşte redresarea în regiune."

Вот мой черновой вариант:
"Schimbarea atitudinii investitorilor a dus la o modificare dramatică a structurii riscurilor de piaţă. Odată cu estomparea rolului factorilor globali care au determinat un nivel fără precedent al riscurilor şi atitudinilor, investitorii se bazează pe factorii şi politicile naţionale pentru a face diferenţă între state. Se pare că cea mai mare preocupare le trezeşte starea bilanţurilor private şi situaţia în sistemul financiar, precum şi sustenabilitatea fiscal-bugetară, care este strâns legată de primii doi parametri. În consecinţă, investitorii pretind la prime de risc mai mari, determinând o restabilire economică mai lentă în regiune"

Как вам? Как лучше?
nicolica: (Default)
Кажется, в БАСА-Пресс в очередной раз наняли нового переводчика. Не нарадуюсь! Как вам это?

New Government composition and work schedule to be presented on September 25

Догадались ли вы, что речь не о рабочем распорядке нового Кабинета, а вовсе даже о Программе Правительства???

nicolica: (Default)
Нет, я все-таки не выдержу и напишу!

Как вы думаете, что означает этот заголовок?

USM students likely to pay taxes on arrears

Вот вам бы пришло в голову так перевести "Возможно, студенты Молдавского Государственного Университета будут платить за пересдачи"?

nicolica: (Default)
А какие вы бы предложили варианты перевода этого куска: "Moldova also needs to adjust. If not, the budget deficit at above 11 percent of GDP in 2009 is rapidly becoming unsustainable."?
nicolica: (Default)
 • Мне только что позвонили и спросили, как будет по-немецки "241". Что характерно, я знала ответ.
 • Оказывается, frogman - это водолаз. Спасибо новостным агентствам за возможность учиться каждый день.

Profile

nicolica: (Default)
nicolica

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425 26
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:08 am
Powered by Dreamwidth Studios