nicolica: (Default)
[personal profile] nicolica
А давайте я вам покажу свою работу:

Вот оригинал:

"This change in investor attitude has caused a dramatic shift in market risks. As the global factors that drove both risks and attitudes to unprecedented levels recede, domestic factors and policies surface as reasons for investors to differentiate among countries. On the top of their list of worries seem to be the state of private balance sheets and the financial system, as well as the closely related issue of fiscal sustainability. The result is that investors demand higher risk premiums, slowing down the recovery in the region."

Вот перевод, напечатанный сегодня в румынской газете:
"Această schimbare de atitudine în rândul investitorilor a dus la o transformare drastică a riscurilor de piaţă. Pe măsură ce slăbesc în intensitate factorii mondiali ce ap împins atât riscurile, cât şi atitudinile până la niveluri fără precedent, se ridică la suprafaţă factori şi politici naţionale ce и determină pe investitori să diferenţieze ţările. În fruntea listei lor de subiecte de îngrijorare par a se situa situaţia bilanţurilor private şi a sistemului financiar, precum şi aspectul de sustenabilitate, fiscală strâns legat de acestea. Rezultatul este că investitorii pretind prime de risc mai mari, ceea ce încetineşte redresarea în regiune."

Вот мой черновой вариант:
"Schimbarea atitudinii investitorilor a dus la o modificare dramatică a structurii riscurilor de piaţă. Odată cu estomparea rolului factorilor globali care au determinat un nivel fără precedent al riscurilor şi atitudinilor, investitorii se bazează pe factorii şi politicile naţionale pentru a face diferenţă între state. Se pare că cea mai mare preocupare le trezeşte starea bilanţurilor private şi situaţia în sistemul financiar, precum şi sustenabilitatea fiscal-bugetară, care este strâns legată de primii doi parametri. În consecinţă, investitorii pretind la prime de risc mai mari, determinând o restabilire economică mai lentă în regiune"

Как вам? Как лучше?

Date: 2009-10-06 07:28 am (UTC)
From: [identity profile] stef-df.livejournal.com
твой!!

Date: 2009-10-06 08:14 am (UTC)
From: [identity profile] nicolica.livejournal.com
Спасибо :)

Значит, не зря мучилась, а то был велик соблазн слизать уже готовый текст, но качество не устроило :)

Profile

nicolica: (Default)
nicolica

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425 26
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 12:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios